Werelderfgoed in Nederland

Bord Beemster werelderfgoed langs de A7Werelderfgoed in Nederland
Het Koninkrijk der Nederlanden telt momenteel tien werelderfgoederen, waarvan negen in Nederland zelf, namelijk de Stelling van Amsterdam (forten), de molens van Kinderdijk, het Wouda Gemaal, het eiland Schokland, het Rietveld-Schröderhuis, droogmakerij De Beemster, de Waddenzee, de Grachtengordel van Amsterdam en de Van Nelle Fabriek in Rotterdam . Het tiende werelderfgoed is de binnenstad van Willemstad op Curaçao.

De Nederlandse werelderfgoederen zijn verenigd in de landelijke Stichting Werelderfgoed.nl om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Doelstellingen zijn het behoud en beheer van het werelderfgoed, de bevordering van kennis door middel van voorlichting, educatie en toeristische arrangementen. Deze landelijke stichting is ook gesprekspartner en adviseur voor het Rijk en de provincies. Kijk voor meer informatie op www.werelderfgoed.nl

Werelderfgoedpodium
Het Wereld­erfgoed Podium is voor iedereen dé startplek om kennis te maken met de Nederlandse UNESCO wereld­erfgoederen. Het Wereld­erfgoed Podium is gevestigd in gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32 in Amsterdam. In een permanente tentoonstelling is te zien, horen en lezen welke UNESCO Wereld­erfgoederen in Nederland te vinden zijn, en wat hen zo onderscheidend maakt. Kijk voor meer informatie op de site van het  Werelderfgoedpodium.