De Beemster toen en nu

Historie droogmakerij De Beemster
Hoe zag Beemster er 400 jaar geleden uit? Historica Dr. K.W.J.M. (Katja) Bossaers schreef vanaf  2008 tot 2012, toen De Beemster 400 jaar bestond, jaarlijks een artikel waarin zij terugblikt naar De Beemster 400 jaar geleden. Goed gedocumenteerd met af en toe een kwinkslag.

2008: ‘Het ontstaan van de droogmakerij De Beemster’.
2009: ‘De Beemster in 1609’.
2010: ‘De Beemster in 1610’.
2011: ‘De Beemster in 1611’.
2012: ‘De Beemster in 1612’.

Beemster op de kaart gezet
In 1611 kreeg Lucas Jansz Sinck van het polderbestuur, het college van hoofdingelanden, de opdracht om op de kaart de wegen, sloten en kavels in te tekenen. De rode draad bij zijn opdracht: harmonie en symmetrie, de idealen uit de renaissancetijd moeten in het landschap zichtbaar zijn. Kijk hier hoe De Beemster op de tekentafel ontstond.

Waterbeheersing toen en nu
Hoe hebben de inwoners van De Beemster al die jaren droge voeten gehouden. 
De ontwikkeling van  de waterbeheersing in De Beemster lees je hier.

Titelpagina boekje 'EXTRACT uyt het Octroy van de BEEMSTER met de Cavel-conditien'Verloting kavels land en wie waren de bewoners
Op 30 juli 1612 vond op het Slot te Purmerend de verloting plaats van de kavels van de Beemster onder diegenen die zich hadden ingeschreven als participanten in de droogmaking en er naar rato van hun inschrijving aan hadden meebetaald. De 123 intekenaren verdeelden de 4.760 morgen land waarvan 1.600 morgen naar de gebroeders Van Oss ging. (33,5%) De mooiste kavels lagen o.a. langs de zuidzijde van de Volgerweg tussen de Wormerweg en de Nekkerweg.
(Afbeelding: Titelpagina boekje ‘EXTRACT uyt het Octroy van de BEEMSTER met de Cavel-conditien’)

Wie waren de eerste bewoners van het nieuwe land en wat voor huizen lieten ze bouwen. Wie woonden op de mooie stolpboerderijen en hoe werden ze gebouwd. Kijk op deze websites en maak kennis met de vroege bewoners van De Beemster en hun woonsteden.
Beemster Buitenplaatsen
Beemster Boerderijen