UNESCO werelderfgoed De Beemster

Droogmakerij De Beemster
Droogmakerij De  Beemster neemt met ruim 7.200 hectare grond een bijzondere plaats in. Al meer dan 400 jaar kan het gebied zich sociaaleconomisch gezien staande houden. Onder de inwoners is de sociale verbondenheid groot, de onderlinge maatschappelijke verbanden zijn stevig. De Beemster heeft een eigen en sterk imago als monument op de lijst van werelderfgoederen van UNESCO.

Plaquette bij nominatie werelderfgoedHet werelderfgoedpredikaat is een kwaliteitscertificaat. Het is de feitelijke bevestiging dat Beemster als woon- en werkgemeenschap en uniek cultuurlandschap een eigen identiteit bezit waarin nut, noodzaak en schoonheid zich moeiteloos verenigen. De Beemster was het eerste grootschalige landschapsproject in de wereld waarin het principe van de Gulden Snede van Da Vinci (de Man van Vetruvius) volledig werd toegepast. Deze is nu nog steeds terug te vinden in De Beemster. Het grondgebied van de gemeente Beemster omvat het gehele cultuurlandschap van UNESCO werelderfgoed droogmakerij De Beemster. Daarin liggen het centrumdorp Middenbeemster en de woonkernen Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster. Verder is er een aantal buurtschappen (dit zijn historisch niet echt tot ontwikkeling gekomen dorpen) zoals de Klaterbuurt, Halfweg, De Blikken Schel. De Beemster in de 21ste eeuw is een eigentijdse, agrarische gemeente die haar ontstaansgeschiedenis en haar status als bijzondere droogmakerij met zijn stolpboerderijen en historische kernen koestert.
(Foto: Deze plaquette staat symbool voor de erkenning van Droogmakerij De Beemster als Werelderfgoed)

Droogmakerij De Beemster onderscheidt zich van andere droogmakerijen elders op de wereld door de originele aanwezigheid en zichtbaarheid van het in 1612 (het jaar van de droogmaking van het Bamestrameer) toegepaste verkavelingspatroon. Dat patroon bestaat uit een raster van vierkanten. Volgens de klassieke opvattingen is dat een volledig harmonieus geheel, een symmetrie die in de Gouden Eeuw als de absolute perfectie gold en strookte met de renaissancistische opvattingen over landschapsinrichting. Lees meer over de nominatie.

Bekroning door UNESCO

Vanwege de unieke verkaveling en het uitzonderlijke voorbeeld van een door de mens geschapen architectonisch ensemble en landschap, bekroonde de UNESCO in 1999 Droogmakerij De Beemster met het predikaat werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam, ook een werelderfgoed, loopt voor een deel door De Beemster. Een unieke combinatie van twee werelderfgoederen

Bekijk filmpje op YouTube