Erfgoedbeleid in de toekomst

Erfgoedbeleid nu

Voldoet het huidige erfgoedbeleid met de bijbehorende instrumenten nog aan de eisen van deze tijd? Kan het mee bewegen met trends en ontwikkelingen en is het toekomstbestendig? Onder de titel “Erfgoed telt” wordt er gekeken naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Het project wordt geleid door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

En in de toekomst

Om tot een toekomstbestendig beleid te komen, worden naast de vaste partners uit het erfgoedveld ook andere partijen betrokken, onder meer uit de wereld van de duurzaamheid, energie en creatieve industrie. Waarbij wordt ingespeeld op belangrijke ontwikkelingen rond het erfgoeddomein zoals de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie, de Laan van de Leefomgeving en de herijking van de financiering van het monumentenstelsel. Zo worden in de eerste helft van 2017 rondetafelgesprekken georganiseerd. Voor meer informatie >>>